Svenskt namn: korallpil
Beskrivning: Kägelformad krona som yngre
Färg: Röda grenar, grågröna blad
Jord: Föredrar leriga, näringsrika och fuktiga jordar med kalkinnehåll, men klarar sig även bra på torrare jordar
Egenskaper: Lämplig som pilevallar
Växtplats: Gärna fuktigt
Höjd: 12-15 m
Zon: 1-5