Svenskt namn: guldgul låg tok
Beskrivning: Mellanhög buske
Färg: Guldgula, stora blommor i juni till sept-okt
Jord: Genomsläpplig jord
Egenskaper: Tålig anspråkslös och lättodlad buske
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 0,8-1,2 m
Härdighet: 1-5
c/c: 70-80 cm