Svenskt namn: gul tok
Beskrivning: Stora blommor i juni-okt
Färg: Intensivt guldgula
Jord: Genomsläpplig jord
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 0,5-1 m
Härdighet: 1-5
c/c: 70-90 cm