Beskrivning: Kraftigt växtsätt
Färg: Djupt rosa blommor i juli-sept
Jord: Näringsrik, genomsläpplig jord
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1,5 m
Härdighet: 1-3