Beskrivning: Kompakt växtsätt
Färg: Mörkbladig buske med purpurröda blommor i maj-juni
Jord: Näringsrik, genomsläpplig jord
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: ca 0,8 m
Härdighet: 1-3