Beskrivning: Klotformigt och kompakt växtsätt
Färg: Lila-rosa blommor i maj
Jord: Porös, fuktig och humusrik jord med lågt pH
Egenskaper: Nästan runda gröna blad
Växtplats: Halvskugga i vindskyddat läge
Höjd: 1 m
Härdighet: 1-3