Beskrivning: Växtsättet är lågt och kompakt
Färg: Vita blommor i maj-juni. Mörkgröna blad
Jord: Fuktig, porös och humusrik jord med lågt pH
Egenskaper: Vintergrön rhododendron
Växtplats: Halvskugga i skyddat läge
Höjd: 0,8 m
Bredd: 1 m
Härdighet: 1-4