Svenskt namn: vinröd rosenrips
Beskrivning: Tät, upprätt buske med hängande klasar
Färg: Vinröda blommor i maj
Jord: Genomsläppliga jordar
Egenskaper: Samplantering med tex forsythia
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1,5-2 m
Bredd: 1,5 m
Zon: 1-4