Beskrivning: Tät, väl sammanhållen, smäcker krona
Färg: Stora röda ätliga frukter
Jord: Trivs i näringsrika genomsläppliga jordar
Egenskaper: Tål stadsklimat, vind och snö
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 12-15 m
Bredd: 6-7 m
Härdighet: 1-6