Svenskt namn: japansk klätterros
Beskrivning: Många små röda nypon
Färg: Små enkla vitgula blommor i juli
Jord: Växer bäst på fuktiga jordar, klarar även skuggigare växtplatser på torra jordar
Egenskaper: Massplanteringar på slänter, i parker, landskapsväxt
Växtplats: Sol
Höjd: 2-3 m
Bredd: 3 m
Zon: 1-4