Svenskt namn: rödlila vresros
Beskrivning: Mörkgrönt bladverk. Röda nypon
Färg: Röd-lila fyllda doftande blommor i klasar
Jord: Sandig - vanlig jord, dock aldrig på vattensjuk plats
Egenskaper: Mycket användbar som solitär i trädgårdar och i friväxande häckar
Växtplats: Trivs i soligt läge
Höjd: 1,5-2 m
Bredd: 2 m
Zon: 1-7
c/c: 80-100 cm