Beskrivning: Stora enkla blommor i juni. Bladverket är friskt och frodigt
Färg: Vita blommor
Jord: Väldränerad, näringsrik jord
Egenskaper: Riktigt sagolik härlig doft
Växtplats: Sol
Höjd: 2 m
Härdighet: 1-4