Svenskt namn: silverpäron
Beskrivning: Litet träd. Anspråkslös
Färg: Lansettlika silverfärgade blad. Vita blommor
Jord: Föredrar genomsläpplig, kalkrik och något fuktig jord
Egenskaper: Vacker solitär i parker och hårdgjorda ytor
Växtplats: Sol
Höjd: 5-7 m
Bredd: 3-5 m
Zon: 1-4