Beskrivning: Klängande sort
Färg: Blå blommor som liknar klockor i maj-juni
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Beskäres vid behov direkt efter blomning
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-3