Beskrivning: Blommorna är klockformade och 5-6 cm i diameter
Färg: Medelstora blå blommor i juni-juli
Jord: Kalkrik genomsläpplig jord
Egenskaper: Klängande på spaljé, murar och träd
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: ca 3 m
Härdighet: 1-4