Beskrivning: Hängande klockor om 4-6 cm. Blomrik
Färg: Klockformiga blåvioletta blommor i juni-sept
Jord: Trivs bäst i fuktig jord
Egenskaper: Klängande på spaljé, murar och träd
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 4 m
Härdighet: 1-5