Beskrivning: Remonterande
Färg: Djupt blåvioletta, klockformade blommor i maj-okt
Jord: Trivs bäst i fuktig jord
Egenskaper: Klängande på spaljé, murar och träd
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-5