Beskrivning: Kraftigt klängande växtsätt
Färg: Purpurröda blommor i juni-juli
Jord: Kalkhaltig jord
Egenskaper: Klängande på spaljé, murar och träd
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: ca 2 m
Härdighet: 1-6