Beskrivning: Tidigblommande
Färg: Vit blomma, inre ståndarblad ljusgrön-gula
Jord: Trivs bäst i fuktig jord
Egenskaper: Klängande på spaljé, murar och träd
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 3-4 m
Härdighet: 1-5