Beskrivning: Blommar sent på våren till tidigt på hösten
Färg: Vita blommor i flata samlingar
Jord: Näringsrik, fuktig jord
Egenskaper: Långsamväxande
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 1-1,5 m
Härdighet: 1-2