Beskrivning: Lågt, rundat växtsätt
Färg: Rikligt med ljust rosa blommor i juni-juli
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Lämplig till häckar, släntar eller marktäckare
Växtplats: Trivs i soliga lägen
Höjd: 0,4-0,8 m
Bredd: 0,5-0,8 m
Härdighet: 1-6
c/c: 50-60 cm