Beskrivning: Rikblommande
Färg: Purpurrosa blommor i juli-sept
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Lämplig som friväxande häck eller i grupper
Växtplats: Trivs i soliga lägen
Höjd: 0,8-1,5 m
Bredd: 0,8-1,2 m
Härdighet: 1-6
c/c: 80-90 cm