Beskrivning: Låg, rund, kompakt buske
Färg: Violetta blommor i täta klasar i maj-juni
Jord: Näringsrika, något torra till fuktiga jordar
Egenskaper: Rikblommande buske för den lilla trädgården, fin bland perenner
Växtplats: Sol-lätt skugga
Höjd: 0,5-1 m
Bredd: 1-1,2 m
Härdighet: 1-6
c/c: 70-90 cm