Beskrivning: Buske – mindre träd
Färg: Lila doftande blommor i maj-juni
Jord: Näringsrik, gärna kalkhaltig jord
Egenskaper: Lämplig som häck- och landskapsväxt
Växtplats: Sol
Höjd: 3-5 m
Bredd: 3-5 m
Härdighet: 1-7