Svenskt namn: gul kryptok
Beskrivning: Kryptok, marktäckare
Färg: Svavelgula blommor i juni-sept (okt)
Jord: Genomsläpplig jord
Egenskaper: Lång blomningstid. Enhetlig, frisk och sortäkta
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 0,5-0,8 m
Bredd: 1 m
Zon: 1-4
c/c: 60-80 cm