Beskrivning: Bred-halvklotformat växtsätt med tät förgrening
Färg: Ljusgula blommor i maj och därefter mörkröda bär
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Lämplig som marktäckare, buskage eller låg häck
Växtplats: Skuggtålig
Höjd: 0,75 m
Härdighet: 1-4 (6)