Beskrivning: Kompakt kägelformad växt. Upprätta grenar med glest sittande smågrenar
Färg: Glänsande gröna barr
Jord: Neutrala-sura jordar
Egenskaper: Växer ganska långsamt
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 3-5 m
Bredd: 1-1,8 m
Härdighet: 1-5