Beskrivning: Pyramidformat och tätt växtsätt, fingrenig
Färg: Friskt gröna barr, något bronsaktiga på vintern
Jord: Neutrala till sura jordar
Egenskaper: Kan användas både som solitär, i grupper eller som häck
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 3-5 m
Bredd: 0,8-1,2 m
Härdighet: 1-5