Beskrivning: Hög, rund, tät och svagväxande
Färg: Skotten utåtriktade ljusgröna barr, vintertid mer grågröna
Jord: Neutrala till sura jordar
Egenskaper: Passar bra i villaträdgårdar och andra offentliga anläggningar
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 2-3 m
Bredd: 1,5 m
Härdighet: 1-6