Svenskt namn: vårkörsbär
Beskrivning: Trattformat mindre träd med överhängande grenar. En av de vackraste japanska körsbärsträden
Färg: Rosa blommor i april-maj
Jord: Bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga, grova jordar
Egenskaper: Graciöst växtsätt. Lämplig som solitär
Växtplats: Mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen
Höjd: 3-5 m
Bredd: 5-7 m
Zon: 1-5