Beskrivning: Upprätt växtsätt med slanka skott och smala lansettliknande blad
Färg: Smala blad som först är silvergrå och senare vita på undersidan
Jord: Väldränerad jord
Egenskaper: Lämplig som buskage eller friväxande häckar
Växtplats: Trivs i torra och soliga lägen
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-5