Beskrivning: Stor buske – mindre träd
Färg: Stora gråsilvriga-gula blommor (”kissar”) i april
Jord: Utvecklas bäst på sura och fuktiga jordar
Egenskaper: Lämplig som pionjär-, landskapsväxt
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 7-10 m
Bredd: 5-8 m
Härdighet: 1-8