Beskrivning: Vintergrön buske med utbrett marktäckande växtsätt
Färg: Flerfärgade avlånga blad
Jord: Humusrik jord
Egenskaper: Långsam växande
Växtplats: Halvskugga-skugga
Höjd: 0,5-0,8 m
Härdighet: 1-2