Beskrivning: Snabbväxande bredkronigt träd.
Färg: Elegant blandverk som blir sprakande rött på hösten.
Jord: Kalkrika jordar med högt grundvatten
Egenskaper: Solitär, grupp, läplantering eller häck. Tål torka
Växtplats: Sol-havskugga
Höjd/bredd: Höjd 15 m. Bredd 6-8 m.
Härdighet: 1-5