Beskrivning: Medelstort träd med bred kronformad krona. Tål stadsklimat. Gatuträd.
Färg: Mörkgrönt bladverk som får en bronsgul höstfärg.
Jord: Näringsrik, kalkhaltig jord.
Egenskaper: Stort användningsområde. mycket vindtålig. Tork-salttålig.
Växtplats: Sol-skugga
Höjd/bredd: Höjd 7-11 m. Bredd 6-8 m.
Härdighet: 1-4