Beskrivning: Starkt båglikt hängande grenar. Grenspetsarna vilar ofta på marken
Färg: Har gröna rundare blad där taggningen runt bladen är lite ojämn
Jord: Föredrar mycket näringsrika, fuktiga och kalkrika jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär. Vanlig på kyrkogårdar
Växtplats: I ungdomen är den ganska skuggtålig, men kräver med åren mer ljus
Höjd: 4 m
Bredd: 5 m
Härdighet: 1-4