Beskrivning: Slät grå stam och pyramidal krona
Färg: De stora bladen är gröna på ovansidan och tätt silverhåriga på undersidan
Jord: Föredrar näringsrika, väldränerade jordar
Egenskaper: Lämplig som park- och alléträd
Växtplats: Mer värmekrävande än andra lindar
Höjd: 10-12 m
Bredd: 10-12 m
Härdighet: 1-3