Beskrivning: Genomgående stam med bred, pyramidformad krona
Färg: Äggformade mörkgröna blad
Jord: Svagt sur jord
Egenskaper: Lämplig som gatu- och stadsträd. Snabbväxande
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 25 m
Härdighet: 1-4