Beskrivning: Grenarna brett skärmformade, utåtriktade. Skottspetsarna något hängande
Färg: Stora, mörkt gröna blad
Jord: Föredrar mycket näringsrika, fuktiga och kalkrika jordar
Egenskaper: Lämplig som ett solitärträd
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 6 m
Bredd: 8 m
Härdighet: 1-4