Beskrivning: Tål och sirlig krona
Färg: Höstfärgen är violett till purpur
Jord: Väldränerad och lucker jord
Egenskaper: Sorten är hanklon och bär inte frukt
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 7-11 m
Bredd: 8-10 m
Härdighet: 1-3