Beskrivning: Sorten är en hanklon och sätter inte frukt
Färg: Bladen får på hösten vackra färger i gult, orange och violett
Jord: Föredrar en fuktig och näringsrik jord, men kan klara viss torka
Egenskaper: Användbar som solitär i parker, trädgårdar och som gatuträd
Växtplats: Soliga-lätt skuggiga lägen
Höjd: 12-15 m
Bredd: 10-12 m
Härdighet: 1-3