Beskrivning: Ett vackert träd med hängande grenar och vit stam.
Färg: Djupt flikade blad.
Jord: Växer på de flesta jordar.
Egenskaper: Lämplig som allé och solitärträd.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 20-25 m. Bredd 8-12 m.
Härdighet: 1-7