Beskrivning: Kronans struktur är grövre än vårtbjörkens
Färg: Stammen oftast vit, men vissa träd kan ha näver som går mer åt det rödaktiga
Jord: Kräver lite mer markfukt än vårtbjörkar
Egenskaper: Lämplig som solitär i mindre trädgårdar
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 20-25 m
Härdighet: 1-7