Beskrivning: Kraftigt växtsätt. Har en tidig växtavslutning och får en stadig krona
Färg: Större läderartade blad samt vitare stam än frökällor av björk
Jord: Klarar de flesta markförhållanden. Tål torra och fattiga jordar
Egenskaper: Splendor Plants egen björk! Sortskyddat. Höstfärgen är gul
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: ca 18-20 m
Härdighet: 1-5(6)