Beskrivning: Ofta flerstämmigt träd med kägelformad krona
Färg: Snövit bark
Jord: Önskar svagt sur jord
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 10-15 m
Härdighet: 1-3