Beskrivning: Kompakt växtsätt
Färg: Mörkblå blommor med härlig doft
Jord: Trivs bäst på väldränerade jordar med lågt näringsinnehåll och högt pH
Egenskaper: Blir endast 1/3 så stor som andra syrenbuddlejor
Växtplats: Sol
Höjd: 3 m
Härdighet: 1-3