Beskrivning: 30 cm långa blomställningar.
Färg: Svartröda blommor i toppen på årsskotten.
Jord: Trivs bäst på väldränerade jordar med lågt näringsinnehåll och högt pH.
Egenskaper: Solitär tillsammans med marktäckare eller i stenytor.
Växtplats: Sol
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 1,5-2,5 m.
Härdighet: 1-3