Beskrivning: Brett och kraftigt växtsätt. Upp till 50 cm långa blomställningar i juli-sept.
Färg: Rödvioletta blommor med orangegult öga.
Jord: Trivs bäst på väldränerade jordar med lågt näringsinnehåll och högt pH.
Egenskaper: Kan lätt frysa i topparna under vintern. Klipp då tillbaka till frisk, grön ved under vintern.
Växtplats: Skyddat läge.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 1,5-2,5 m.
Härdighet: 1-3