Beskrivning: Bredväxande, upprätt städsegrön buske
Färg: Något blågröna, blanka blad
Jord: Föredrar kalkhaltig jord
Egenskaper: Ger något mjukare intryck än övr buxbom, då bladen är nästan runda
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 3-4 m
Bredd: 2-4 m
Härdighet: 1-3
c/c: 50-70 cm