Beskrivning: Upprätt buske med bred krona
Färg: En städsegrön buske
Jord: Växer bäst på näringsrika leror med hög kalkhalt
Egenskaper: Lämplig som solitär eller häck. Torkresistent
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 3-5 m
Härdighet: 1-3